Loader

Ergoterapi Ve Duyu Bütünleme

Ergoterapist kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans; kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdehalelerini kişi merkezli olarak planlayan, uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir.

Ergoterapi Ve Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme Anna Jean Ayres’in 1950’li yıllarda Universty of Southern California’da yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucunda temeli atılmış, hala bütün dünyada J. Ayres’in çalışma arkadaşları ve teoriyi öğrenip benimsemiş terapistler tarafından geliştirilip uygulanmakta olan başta otizm olmak üzre bir çok gelişimsel ve davranışsal problemin temeline inebilmemizi sağlayıp erken müdahele programında olması gereken önemli bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemini sadece duyu bütünleme alanında gerekli eğitimleri almış terapistler uygulayabilmektedir.

Yedi tane duyusal sistemimiz vardır.

Vestübüler sistem

Taktil sistem

Proprioseptif sistem  

İşitsel sistem

Görsel sistem

Koku alma sistemi

Tat alma sistemi

Çocuğun kaba ve ince motor gelişimi, dil gelişimi, bilişsel ve sosyal gelişiminin temelinde; beynin duyusal girdilerin uzaysal ve zamansal bilgilerini iyi seçmesi ve duyusal girdilerin işlemlenmesi için gerekli olanların iyi eşleştirmesi ve bu işlemleme sonucu adaptif cevaplar vermesi yani duyusal bütünleme vardır.

Örneğin işitsel girdiler (çocuğun duyduğu bir ses) diğer duyusal girdiler ile eşleştirilmez ise çocuk doğal olarak işitsel uyarana anlam vermekte zorlanır (ismi söylendiğinde bakmaması gibi).

Kritik dönem dediğimiz 0-6 yaş arası gelişimdeki belli başlı davranışların kazanıldığı erken dönemde duyu bütünleme terapisi ve ergoterapinin; gelişim basamaklarını iyi bilen bir terapist tarafından uygulanması çok önemlidir. Beynin kimyası ve çalışma şekli alanında uzman bir terapist tarafından uygulanan duyu bütünleme terapisi, kaliteli uyku ve kişiye uygun doğru beslenme ile değiştirilebilir.

Ergoterapi ve duyu bütünleme programı eğitimi PERA Avcılar, PERA Başakşehir, PERA Dil Konuşma, PERA Yaşam Merkezimizde verilmektedir. Program içeriği ve süreci hakkında bize ulaşarak bilgi edinebilirsiniz.

KURUMSAL EĞİTİMLER